امور فرهنگی

آیا منبر یک رسانه است

از آنجایی که یکی از شیوه های صحیح تبلیغ ، مخاطب شناسی می باشد و در این ارتباط طرفینی(گوینده و شنونده) بیشترین اثرگذاری محسوس است، لذا با این پیش فرض که باید به نیازهای مخاطب توجه ویژه داشت، به تحلیل جایگاه منبر و نقش آن در عصر حاضر می پردازیم.

در این مقدمه اندک ذکر این نکته را نباید از یاد برد که هر چند رسانه های محلی همچون روزنامه و هفته نامه، نصب پلاکارد و پوستر و ... تقریبا در حال اضمحلال و خداحافظی با مخاطبان هستند، منتهی منبر به عنوان یک رسانه پویا همچنان پیشتاز عرصه تبلیغ است.

رسانه ای که در آن ارتباط چهره به چهره وجود دارد و کنترل بازخوردهای محتوای منبر امکانپذیر است. حال که اهمیت منبر و جایگاه آن مشخص گردید، به تحلیل این جایگاه می پردازیم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:36  توسط ربیعی  |